Pasvalio sporto mokykla gavo finansavimą projektui „Pasvalio sporto mokyklos infrastruktūros atnaujinimas“

Projekto tikslas – Gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę, atnaujinant esamo sporto komplekso infrastruktūrą. Projektas prisidės prie sporto komplekso prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo, sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo.

Projekto tikslui pasiekti bus atlikti infrastruktūros atnaujinimo darbai bei įrangos keitimo darbai baseino zonoje (įrengta baseino platforma, pakeista baseino danga, pakeisti radiatoriai ir kt.), atlikti infrastruktūros pritaikymo neįgaliesiems darbai (keltuvų keitimas, rūbinės įrengimas), atlikta atnaujinimo darbų ir kitose komplekso zonose (pakeista bėgimo takų danga, pakeistos rūbinių spintelės, atlikti stogo remonto darbai).

Projekto tikslinė grupė yra Pasvalio rajono gyventojai bei lankytojai, t. y. įvairaus amžiaus ir fizinių galimybių žmonės.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-05-31 – 2023-05-30

 

Projektas finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas ir Centrinė projektų valdymo agentūra