Pasvalio sporto mokykla viešo konkurso būdu nuomoja 70,42 kv. m. bendro ploto negyvenamąsias patalpas, su visa įranga, esančias Taikos g. 22, Pasvalyje, viešojo maitinimo ir mažmeninės prekybos maisto produktais veiklai. Minimali pradinė nuomos kaina – 140,84 Eur per mėnesį. Nuomos sutarties trukmė – ne mažiau, kaip vieneri ir ne daugiau, kaip dešimt metų.

Konkurso dalyviai registruojami iki 2022 m. liepos 22 d. 10 val.

Prašymą dalyvauti konkurse pateikti užklijuotame voke, ant jo užrašant konkurso dalyvio pavadinimą, adresą, ir užrašą „Negyvenamųjų patalpų, esančių Taikos g. 22, Pasvalyje, nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

  1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
  2. Siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
  3. Sąskaita, į kurią pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;
  4. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;
  5. Dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą.

Konkursas vyks 2022 m. liepos 25 d. 10 val. (Taikos g. 22, Pasvalys, II a., Sporto mokyklos patalpose).

Pradinį įnašą – paskelbtos minimalios pradinės negyvenamųjų patalpų nuomos 3 mėnesių kainą sumokėti Sporto mokyklai, įstaigos kodas 269304210, atsiskaitomoji sąskaita LT547300010142601597, AB Swedbank.

Vokus su prašymais dalyvauti konkurse priima, papildomą informaciją teikia Pasvalio sporto mokyklos direktorė Rasa Balčiauskienė (Taikos g. 22, Pasvalys, tel. Nr. 861209751, el. paštas sporto.mokykla@pasvalys.lt).

 

Negyvenamųjų patalpų viešo nuomos konkurso sąlygos