Pasvalio sporto mokykla skelbia atranką instruktoriaus – gelbėtojo pareigoms eiti. Pareigybės grupė – kvalifikuotas darbininkas, lygis – C, pareigybės (etato) dydis – 0,5 ir 1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,5 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Konkurso aprašymai:

Gelbėtojo konkursas 0,5 etato

Gelbėtojo konkursas 1 etatas

Pasvalio sporto mokyklos informacija