Projekto tikslas – gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę, atnaujinant esamo sporto komplekso infrastruktūrą. Projektas prisidės prie sporto komplekso prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo, sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo.

Projekto tikslui pasiekti buvo atlikti infrastruktūros atnaujinimo darbai bei įrangos keitimo darbai baseino zonoje (įrengta baseino platforma, pakeista baseino danga, pakeisti radiatoriai ir kt.), atlikti infrastruktūros pritaikymo neįgaliesiems darbai (keltuvų keitimas, rūbinės įrengimas), atlikta atnaujinimo darbų ir kitose komplekso zonose (pakeista bėgimo takų danga, pakeistos rūbinių spintelės, atlikti stogo remonto darbai).

Projekto tikslinė grupė yra Pasvalio rajono gyventojai bei lankytojai, t. y. įvairaus amžiaus ir fizinių galimybių žmonės.

Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.