Pasvalio sporto mokykla skelbia atranką bokso mokytojo pareigoms eiti.

Organizuoti vaikų užimtumą, vykdyti mokomąjį treniruočių procesą, ieškoti talentingų sportininkų, rengti aukšto sportinio meistriškumo sportininkus.

Darbo krūvis: 0,75 et.

Darbo užmokestis: nuo 1215,04 Eur iki 1411,74 (neatskaičius mokesčių)

Darbo sutartis: neterminuota (nustatant 3 mėnesių bandomąjį laikotarpį)

Reikalavimai:

Sporto mokytojo kvalifikacijos reikalavimai turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakyme Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo” nustatytus reikalavimus.

Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

Gebėti rengti veiklos programas, ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla, nepažeisti trenerio etikos normų;

Išmanyti sporto veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus,  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai.;

Pretendentų atranka – pokalbis. Prieš pokalbį pretendentas turi pateikti dokumentus iki 2023 m. birželio 18 d. 23. 59 val. el. paštu: sporto.mokykla@pasvalys.lt

Atranka vyks birželio 21 d.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
Gyvenimo aprašymas (CV) ir asmeninių privalumų sąrašas (laisva forma).
Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

Dokumentai priimami adresu:  

Pasvalio sporto mokyklos raštinėje:

Taikos g. 22, Pasvalys;

I-V nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

Elektroniniu paštu – sporto.mokykla@pasvalys.lt

Telefonas pasiteiravimui +370 (451) 34531