Pasvalio sporto mokykla neatlieka ūkio subjektų veiklos priežiūros.