Asmens duomenų tvarkymo taisyklės patvirtintos Pasvalio sporto mokyklos direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. DV-95