1. Pasvalio sporto mokyklos baseinas, esantis Taikos g. 22, Pasvalyje – tai  baseinas su vandens kaskadomis, sūkurine vonia, 4 pirtimis, baseinu vaikams,  kuriais gali naudotis visi lankytojai. Lankytoju laikomas kiekvienas asmuo, kuris registratūroje nustatyta tvarka įsigijo bilietą, arba pateko į vandens zoną.Baseinu gali naudotis Pasvalio sporto mokyklos, Pasvalio rajono bendrojo lavinimo mokyklų organizuotos moksleivių grupės (10-30 žmonių)  su treneriu  pagal ugdymo planus, (1 val. per savaitę ).
2. Šios taisyklės taikomos visiems lankytojams. Kiekvienas lankytojas privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų. Lankytojas pats atsako už pasekmes, atsiradusias dėl šių taisyklių nežinojimo.
3. Šios taisyklės nustato baseino lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, lankytojų  teises, pareigas ir atsakomybę, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams.
4. Kiekvienas lankytojas prieš įsigydamas bilietą į baseiną turi raštiškai  susipažinti su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis.
5. Teisę naudotis baseino teikiamomis paslaugomis turi visų amžiaus kategorijų asmenys.
6. Vaikai iki 14 metų ir negalią turintys asmenys į baseiną įleidžiami tik lydimi juos prižiūrinčių pilnamečių asmenų.
7. Vaikai iki 2 metų į vandens zoną įleidžiami nemokamai (kartu su tėvais ar globėjais), jiems lustinės apyrankės neišduodamos
8. Teikiamų paslaugų kainas nustato Pasvalio sporto mokyklos administracija, o jas tvirtina Pasvalio rajono savivaldybės taryba.
9. Atliekant metinę profilaktiką, apie tai įspėjus iš anksto, baseinas gali būti laikinai uždarytas.
10. Bilietai gali būti neparduodami:
10.1. dėl techninių kliūčių;
10.2. kai užimtos visos individualios persirengimo spintelės;
10.3. kitais atvejais
11 .Dėl atsiradusių techninių kliūčių sporto mokyklos baseine laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis. Tuo atveju bilieto kaina neperskaičiuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.
12. Lankytojui, įsigijusiam bilietą ir nusprendusiam nesinaudoti baseino paslaugomis, pinigai už bilietą  negrąžinami.
13. Lankytojų, norinčių įsigyti lengvatinį bilietą su nuolaida, kasininkas turi teisę paprašyti pateikti jų amžių patvirtinantį asmens dokumentą ar kitą lankytojo statusą patvirtinantį dokumentą (neįgalumo pažymėjimą, moksleivio pažymėjimą ar pan.)
14. Lankytojai, gavę lustines apyrankes, turi praeiti pro įėjimo vartelius po vieną  priglausdami apyrankę prie skaitytuvo, sumontuoto prie praėjimo vartelių (turniketo).
15. Nepriglaudus lustinės apyrankės prie nuskaitytuvo, varteliai neleis lankytojui patekti į baseino zoną, suteikianti lankytojui teisę naudotis teikiamomis paslaugomis ir atsiskaityti už  suteiktas paslaugas ir/ar lankytojo įsigytas prekes.
16. Lustinės apyrankės galiojimo laikas sutampa su įsigytame biliete nurodyta apsilankymo vandens zonoje trukme. (laikas pradedamas skaičiuoti nuo lustines apyrankes išdavimo.)
17. Išeidamas iš baseino lankytojas turi išsiregistruoti išėjimo kasoje. Tuomet yra nustatomas tikslus lankytojo vandens zonoje praleistas laikas bei lankytojo mokėtina suma už jam suteiktas paslaugas, vėlavimą ir /ar jo nupirktas prekes.
18. Nustačius, kad pametęs lustinę apyrankę, lankytojas papildomai naudojosi kitomis paslaugomis, išeidamas jis privalo sumokėti už papildomas paslaugas ir kompensaciją už pamestą apyrankę –9,00 eur.
19. Lankytojas negali išeiti už baseino teritorijos ribų nustatyta tvarka neišsiregistravęs.
20. Jei lankytojas pageidauja pakartotinai patekti į baseino teritoriją, jis turi įsigyti naują bilietą.
21. Šių taisyklių 20 punktas netaikomas, jei lankytojas priverstas išeiti iš baseino zonos per specialų išėjimą (pvz., įvykus evakuacijai). Tokiu atveju lustinė apyrankė perduodama lydinčiajam personalui.
22. Išėjus iš baseino anksčiau, t.y. neišbuvus viso laiko limito, pinigai lankytojui negrąžinami.
23. Lankytojas, viršijęs išsipirktą maudymosi laiką, už kiekvieną minutę papildomai moka 10 ct už minutę. Šis įkainis taikomas visoms paslaugų pirkėjų kategorijoms.
24. Jei lankytojas nesumoka už papildomai vandens zonoje praleistą laiką ir/ar suteiktas paslaugas, pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
25. Prieš įeidami į  baseino patalpas, viršutinius drabužius bei batus lankytojai turi palikti drabužinėje įrengtose spintelėse, pasiimdami  spintelės žetoną.
26. Kilus problemoms dėl spintelių užrakinimo kreiptis į personalą.
27. Lankytojai privalo turėti maudymosi kostiumą, rankšluostį, turėti ir avėti šlepetes  Rekomenduojame avėti šlepetes guminiu pagrindu.
28. Išsinuomavus rankšluoščius, informacija apie tai įvedama į lustinę lankytojo apyrankę. Pasinaudoję išsinuomotais rankšluoščiais, lankytojai išeidami juos turi grąžinti į registratūrą.
29. Lankytojai, atėję į Sporto mokyklos baseiną, asmeninius daiktus turi palikti individualiose persirengimo spintelėse arba registratūroje – daiktų saugojimo  seifuose.
30. Pasvalio sporto mokykla neatsako už lankytojų daiktus paliktus neužrakintoje spintelėje. Lankytojai privalo kruopščiai patikrinti, ar patikimai užrakinta daiktų saugojimo spintelė.
31. Dingus asmeniniams daiktams, lankytojams rekomenduojama nedelsiant kreiptis į administraciją.
32. Lankytojas, pametęs lustinę apyrankę, nedelsdamas turi kreiptis į personalą dėl lustinės apyrankės užblokavimo.
33. Lankytojas turi saugoti raktus nuo persirengimo spintelės, lustinę apyrankę visą vandens zonoje buvimo laiką,  taip pat rankšluosčius, kuriuos išsinuomojo registratūroje, ir  privalo juos grąžinti išeidamas iš Sporto mokyklos baseino.
34. Vienkartinis mokestis (nuostolių atlyginimas) už (grąžinama į registratūrą):
34.1. rankšluosčio praradimą ar sugadinimą –8,00 eur. (grąžinama į registratūrą);
34.2. persirengimo spintelės rakto pametimas ar sulaužymas–  8,00 eur.
34.3. už rūbinės žetono pametimą ar sulaužymą –8,00 eur.
34.4. lustinės apyrankės pametimas ar sulaužymas –9,00 eur.
35. Laikantis higienos reikalavimų, visų į baseino zoną įeinančių lankytojų prašoma švariai nusiprausti  duše
36. Lankytojai privalo palikti sporto mokykloje esančias vandens zonas likus ne mažiau kaip 15 minučių iki  baseino darbo laiko pabaigos.
37. Lankytojai privalo palikti baseino vandens zonas nedelsiant, jeigu to reikalauja gelbėtojas- baseino prižiūrėtojas.
38. Sporto mokyklos administracija turi teisę:
38.1. į baseiną neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti bendrą tvarką ar kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, higieninei baseino būklei;
38.2. į baseiną neįleisti asmenų, jei jie nesutinka laikytis šių taisyklių, bei jei nepasirašo žurnale, kad su taisyklėmis susipažino;
38.3. pašalinti iš baseino zonos lankytojus, kurie, nežiūrint į įspėjimą, pažeidinėja taisykles.
39. Mėnesinis abonementas išduodamas lankytojui, norinčiam reguliariai lankyti Pasvalio sporto mokyklos baseiną. Lankytojams, turintiems senas abonento korteles, įsigyjamas abonementas gali būti patalpintas į seną kortelę.
40. Abonemento kortelės  galiojimo terminas gali būti pratęsiamas 7 darbo dienas, apie tai lankytojui raštu prieš 1 dieną informavus Pasvalio sporto mokyklos baseino atsakingą darbuotoją.Abonento  kortelės galiojimo terminas, pasibaigus sustabdymo laikotarpiui, automatiškai tęsiasi toliau.
41. Mėnesinės abonementinės kortelės be Pasvalio sporto mokyklos baseino administracijos sutikimo negali būti perleidžiamos (dovanojamos, parduodamos, keičiamos ir pan.) kitiems asmenims. Lankytojas, norintis perleisti mėnesinį abonentą, privalo Pasvalio sporto mokyklos baseino administracijai pateikti atitinkamą prašymą. Patenkinus šį prašymą, prašyme nurodytam asmeniui atitinkamam laikotarpiui išduodama nauja abonementinė kortelė.
42. Abonentinės kortelės galiojimas -vienas apsilankymas per dieną / galiojimo terminas-2 mėnesiai.
43. Lankytojai, įsigiję Pasvalio sporto mokyklos baseino mėnesinę abonento kortelę, privalo pradėti naudotis Sporto mokyklos baseino paslaugomis (aktyvuoti  kortelę) ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas po apmokėjimo už ją. Lankytojui per nurodytą terminą nepradėjus lankyti Sporto mokyklos baseino, 8-ą dieną abonentinė kortelė yra aktyvuojama automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jos galiojimo terminas, atitinkantis  kortelės rūšį.
44.1. lankytojai, įsigiję mėnesines abonementines korteles,  be pirties paslaugų, privalo palikti baseino patalpas iki 17 val.; savaitgaliais bei švenčių dienomis lankytojai, įsigiję šio tipo korteles, į Pasvalio sporto mokyklos baseiną neįleidžiami, o švenčių dienos tokiems lankytojams nėra kompensuojamos;
44.2  lankytojai, įsigiję mėnesines abonementines korteles su pirčių paslaugomis Pasvalio sporto mokyklos baseino patalpas privalo palikti iki Sporto mokyklos baseino darbo dienos pabaigos (ši informacija yra skelbiama informaciniame stende bei Sporto mokyklos internetinėje svetainėje, adresu: http://www.pasvaliosm.lt). Savaitgaliais ir švenčių dienomis (įskaitant ir perkeltas švenčių dienas į darbo dienas) įleidžiami tik visos dienos apsilankymų  mėnesines abonementines korteles įsigiję lankytojai
45. Lankytojai, pamiršę ar dėl kitų priežasčių nepateikę abonementinės kortelės, į Sporto mokyklos baseiną neįleidžiami. Ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai Pasvalio sporto mokyklos baseino duomenų bazėje galima identifikuoti lankytoją ir nustatyti, kad jo  kortelė yra galiojanti.
46. Lankytojams, įsigijusiems mėnesinę abonementinę kortelę, už ją sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai lankytojas dėl Sporto mokyklos baseino kaltės negalėjo naudotis baseino paslaugomis ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
47. Pasvalio sporto mokykla suteikia galimybę lankytojams  naudotis baseino teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų įtakos konkretaus lankytojo sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio.
48. Baseino  lankytojams įsitikinti, kad jų sveikatos ir fizinė būklė leidžia naudotis jame teikiamomis paslaugomis ir pilnavertiškai leisti laiką.
49. Lankytojams primygtinai rekomenduojama į vandens zoną nesinešti brangių ir vertingų daiktų (papuošalų, grandinėlių, apyrankių, laikrodžių, mobilių telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti. Spintelėse paliekamus mobiliuosius  telefonus rekomenduojame išjungti.
50.1. rėkauti, švilpauti, klaidinti gelbėtojus- baseino prižiūrėtojus be pagrindo šaukiantis pagalbos, bėgioti, stumdytis, grubiai elgtis, trukdyti kitiems lankytojams naudotis baseino paslaugomis;
50.2. naudotis baseino paslaugomis dėvint netinkamus drabužius- kitą aprangą, išskyrus maudymosi kostiumus;
50.3. palikti vaikus iki 14 metų  be suaugusiųjų priežiūros;

BASEINO PERSONALAS NEATSAKO UŽ BE SUAUGUSIŲJŲ PRIEŽIŪROS PALIKTUS VAIKUS.

50.4. vartoti alkoholinius gėrimus;
50.5. atsinešti į baseino zoną maisto produktų ar gėrimų, taip pat stiklinių ar aštrių daiktų;
50.6. rūkyti baseino vandens zonoje;
50.7. avėti lauko avalynę;
50.8. avėti avalynę vandenyje

Baseino teritorijoje griežtai draudžiama lankytis

51.1. asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir / ar kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų lankytojų sveikatai ir /ar gyvybei;
51.2. asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų. Baseino personalas (gelbėtojai-baseino prižiūrėtojai) turi teisę išprašyti neblaivų lankytoją iš baseino teritorijos, nekompensuojant sumokėto įėjimo mokesčio;
51.3. nerekomenduojama baseino zonoje lankytis asmenims, turintiems silpną sveikatą, besiskundžiantiems dažnai širdies, galvos, krūtinės skausmais bei kt.;
51.4. asmenims, neturintiems lustinės apyrankės.

Baseinų zonose draudžiama

52.1. maudytis vaikams iki 7 metų vaikų baseine ir sūkurinėse voniose be plaukmenų; maudytis vaikų baseine suaugusiems ir paaugliams nuo 14 metų;
52.2. šokinėti į baseiną nuo jo kraštų, bėgioti baseino kraštais, nardyti į baseiną;
52.3.  įlipti į baseiną ne tam skirtose vietose;
52.4. maudytis vaikams iki 4 metų baseine be sauskelnių, specialiai skirtų naudojimui vandenyje;
52.5. mūvėti rankinius laikrodžius, auskarus, grandinėles ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą lankytojams.
53. Pirtyje sėdint ant suolų privaloma pasitiesti  rankšluostį.
54. Pirtyse lankytojų prašome netriukšmauti.
55. Prieš įlipant į baseiną, sūkurinę vonią, prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus būtina nusiprausti duše.
56. Šlepetes reikia palikti prie įėjimo į  pirtis.
57. Pirčių zonose rekomenduojama nenešioti papuošalų.
58. Poilsio zonose ant krėslų  privalu po visu kūnu pasitiesti rankšluostį.

Pirtyse draudžiama

59.1. atsinešti ir naudoti savo užpilus, ekstraktus;
59.2. patiems pilti vandenį ant akmenų, išskyrus rusišką garinę pirtį;
59.3. naudoti kosmetines priemones;
59.4. reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus.
60. Lankytojas, padaręs žalą sporto mokyklos baseinui, jame esančiam turtui ir /ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.
61. Lankytojas, kuris nesilaiko šių taisyklių, nepaiso baseino teritorijoje išdėstytų įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo teisėtų personalo nurodymų, po pakartotinio įspėjimo gali būti išprašytas iš baseino zonos ir pinigai už likusį laiką negrąžinami.
62. Lankytojas, patyręs žalą, padarytą savo sveikatai ir /arba turtui, privalo nedelsiant kreiptis įvykio vietoje į baseino personalą ir informuoti jį apie įvykio vietą, laiką bei aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Nesilaikant šio taisyklių punkto reikalavimų, lankytojų pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai ir/ar turtui nenagrinėjamos.
63. Sporto mokyklos administracija neatsako už lankytojų asmeninius daiktus ar tai, kad jie buvo prarasti ir/ar sugadinti.
64. Sporto mokykla už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei baseino personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.