Lengvosios atletikos bėgimo takeliu nuoma

PATVIRTINTA
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos
2016-08-24 sprendimu Nr. T1-173
Sporto salių, lengvosios atletikos bėgimo takelių, esančių uždarose patalpose, nuoma visiems lankytojams pagal Sporto mokyklos direktoriaus patvirtintą ir viešai paskelbtą grafiką:
Vienkartinis mokestis 1,50 Eur/val.
Mėnesinis mokestis 15,0 Eur
Rajono sporto klubams, neformaliojo vaikų švietimo programų vykdytojams, vykdant treniruotes, suderinus su Sporto mokyklos administracija. 2,90 Eur/val.