Lengvosios atletikos bėgimo takeliu nuoma

PATVIRTINTA
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos
2021-12-22 sprendimu Nr. T1-246

Pasvalio sporto mokyklos mažosios sporto salės, bokso salės, lengvosios atletikos bėgimų takelių, esančių uždarose patalpose nuoma, suderinus su Pasvalio sporto mokyklos administracija

Vienkartinis mokestis 2,50 Eur/val.
Mėnesinis mokestis 20,0 Eur/mėn.
Rajono sporto klubams, neformaliojo vaikų švietimo programų vykdytojams, vykdant treniruotes, suderinus su Sporto mokyklos administracija. 3,00 Eur/val.