Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Mokyklos veiklos rūšys:

  1. pagrindinė veiklos rūšis – sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
  2. kitos veiklos rūšys:

2.1. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

2.2. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

2.3. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;

2.4. reklama, kodas 73.1;

2.5. sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11;

2.6. kita sportinė veikla, kodas 93.19;

2.7. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

2.8. poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, kodas 55.20;

2.9. sporto klubų veikla, kodas 93.12